Dotazník


Dňa 28. februára 2013 Centrálny koordinačný orgán zverejnil dotazník k príprave programového obdobia 2014 - 2020 na verejnú konzultáciu. Cieľom dotazníka bolo zhromaždiť názory a príspevky verejnosti na aktuálne otázky týkajúce sa využívania fondov EÚ v programovom období 2014 - 2020. Výsledky verejnej konzultácie budú využité pri spracovaní Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020 a Systému riadenia a kontroly na roky 2014 - 2020.

 

Vyhodnotenie dotazníka.