Národná konferencia „NSRR SR 2007 - 2013", Incheba Expo aréna 11.10.2007

———

———

———

———

———

———

———

———

———

———

———

———

———

———

———

———

———

———

———

———

———

———

———

———

———

———

———

———

———

———

———

———

———

———

———

———

———

———

———

———

———

———

———

———

———

———

———

———

———