1. Národný monitorovací výbor pre NSRR 2007 - 2013, Bratislava 20.5.2008

———

———

———

———

———

———

———

———

———

———

———

———

———

———

———

———

———

———

———

———

———

———

———

———

———

———

———

———

———