Posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa legislatívy EÚ a postupy pri realizácii projektov spolufinancovaných Európskou úniou na Slovensku

Začiatok akcie: 9. 7. 2009 - 09:00:00
Koniec akcie: 10. 7. 2009 - 13:00:00

Dňa 09. a 10. júla 2009 organizovalo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ako Centrálny koordinačný orgán pre oblasť riadenia a implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu seminár pod názvom:

„Posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa legislatívy EÚ a postupy pri realizácii projektov spolufinancovaných Európskou úniou na Slovensku“


Miesto konania konferencie: Technopol Biznisuite, Bratislava
Termín konania konferencie: 09. – 10. júl 2009 od 9:00 hod.

Konferencia bola spolufinancovaná prostredníctvom prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Program konferencie          Prezentácie