Aktuality

29. 7. 2014

Aktualizácia v časti FAQ – najčastejšie otázky

  • Operačný program: Životné prostredie
29. 7. 2014

Výročná správa o vykonávaní Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast za rok 2013

  • Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Aktuálne výzvy

24. 6. 2014

Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
27. 12. 2013

Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania

Operačný program: Životné prostredie
17. 12. 2013

Podpora infraštruktúry bývania - Výstavba nájomných bytov pre marginalizované komunity

Operačný program: Regionálny operačný program
2. 12. 2013

Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy

Operačný program: Životné prostredie