Aktuality

19. 12. 2014

Aktualizácia harmonogramu výziev OP ŽP na rok 2014 (aktualizácia č. 4)

  • Operačný program: Životné prostredie
19. 12. 2014

Oznámenie k Usmerneniu poskytovateľa č. 11/2014

  • Operačný program: Životné prostredie
19. 12. 2014

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa, verzia 3.7

  • Operačný program: Životné prostredie

Aktuálne výzvy

24. 6. 2014

Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
27. 12. 2013

Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania

Operačný program: Životné prostredie
17. 12. 2013

Podpora infraštruktúry bývania - Výstavba nájomných bytov pre marginalizované komunity

Operačný program: Regionálny operačný program