Aktuality

29. 10. 2014

Revidovaný dokument - Operačný program OP KaHR, verzia 6.0

  • Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
10. 10. 2014

„Roadshow 2014“

Úrad vlády Slovenskej republiky organizuje v septembri a októbri 2014 roadshow po stredných a stredných odborných školách na Slovensku.

Aktuálne výzvy

24. 6. 2014

Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
27. 12. 2013

Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania

Operačný program: Životné prostredie
17. 12. 2013

Podpora infraštruktúry bývania - Výstavba nájomných bytov pre marginalizované komunity

Operačný program: Regionálny operačný program
2. 12. 2013

Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy

Operačný program: Životné prostredie