Aktuality

27. 11. 2015

Anketa odboru Centrálny kontaktný útvar pre OLAF

  • Operačný program: Technická pomoc
Odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF (OCKÚ OLAF) zverejňuje v rámci zisťovania stavu informovanosti verejnosti o problematike boja proti podvodom a o potrebe chrániť finančné záujmy Európskej únie na Slovensku „minianketu“ zameranú na uvedenú oblasť. V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme požiadať aj o Vašu účasť a zodpovedanie dvoch otázok:
26. 11. 2015

Konferencia Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia

  • Operačný program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR pozýva na konferenciu pod názvom "Záverečná konferencia Operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia", ktorá sa uskutoční v pondelok 30. novembra v hoteli Sorea Regia, Kráľovské údolie 6 v Bratislave.
26. 11. 2015

Nový portál kultúrneho dedičstva Slovakiana.sk je na svete!

  • Operačný program: Informatizácia spoločnosti
26. 11. 2015

Digitalizácia kultúry priniesla aj zlepšenie informačných systémov inštitúcií

  • Operačný program: Informatizácia spoločnosti

Aktuálne výzvy