Aktuality

29. 5. 2015

Súťaž – Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu 2015

  • Operačný program: Technická pomoc
  • Sekcia: Tlačové správy
Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor informovanosti a publicity, v spolupráci so Zastúpením Európskej Komisie v SR/ Representation of the European Commission in Slovakia vyhlasuje súťaž s názvom „Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu 2015.“ Súťaž je určená študentom stredných a vysokých škôl, a svojím obsahom je zameraná na už uskutočnenú pomoc z prostriedkov EÚ. Táto súťaž bude prebiehať od 1. februára do 31. mája 2015.
2. 3. 2015

Usmernenie poskytovateľa č. 12/2015

  • Operačný program: Životné prostredie
2. 3. 2015

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa, verzia 3.8

  • Operačný program: Životné prostredie

Aktuálne výzvy

9. 2. 2015

Výzva OPZ 2015/PO1/01 pre všeobecné a špecializované nemocnice

Operačný program: Zdravotníctvo
24. 6. 2014

Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
27. 12. 2013

Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania

Operačný program: Životné prostredie