Aktuality

24. 11. 2014

Aktualizácia v časti “Dokumenty pre PO 2014-2020″

  • Operačný program: Životné prostredie
24. 11. 2014

Systém riadenia EŠIF, verzia 1.0

  • Sekcia: Dokumenty
24. 11. 2014

Písomné vyzvania na národné projekty

  • Operačný program: Informatizácia spoločnosti

Aktuálne výzvy

24. 6. 2014

Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
27. 12. 2013

Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania

Operačný program: Životné prostredie
17. 12. 2013

Podpora infraštruktúry bývania - Výstavba nájomných bytov pre marginalizované komunity

Operačný program: Regionálny operačný program