"Prosím o informáciu o možnosti využitia Regionálneho operačného programu MV a RR SR pre školské zariadenie - Centrum voľného času.

Prosím o informáciu o možnosti využitia Regionálneho operačného programu MV a RR SR pre školské zariadenie - Centrum voľného času. Ide o možnosť sa uchádzať o NFP v opatrení Infraštruktúra vzdelávania pre súšasné zariadenie s využitím prostriedkov na prístavbu, nadstavbu hlavnej budovy zariadenia a na nákup interiérového vybavenia.

Stratégia ROP je zameraná na MŠ, ZŠ  a SŠ. Centrum voľného času nie je v súlade so stratégiou ROP.