Na čo je zameraný Operačný program Vzdelávanie?

Operačný program Vzdelávanie je zameraný na zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti SR prostredníctvom prispôsobenia vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti. Riadiacim orgánom je Ministerstvo školstva SR.