Na čo je zameraný Operačný program Výskum a vývoj?

Operačný program Výskum a vývoj je zameraný na modernizáciu a zefektívnenie systému podpory výskumu a vývoja a skvalitnenie infraštruktúry vysokých škôl. Riadiacim orgánom operačného programu je Ministerstvo školstva SR.