Aký kompetentný orgán mám kontaktovať na účelom získania informácií v prípade záujmu o vytvorenie chránenej dielne so zamestnanými občanmi s rôznym psychickým alebo telesným postihom?

Odporúčame Vám kontaktovať Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré je Riadiacim orgánom pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia pre programové obdobie 2007-2013. Všetky potrebné kontakty na manažérov pre publicitu nájdete na informačnom portáli www.nsrr.sk v sekii "kontakty" a v podsekcii "riadiace ogány".