Archív dokumentov

Archív riadiacej dokumentácie po platnosti:

MP č. 11 k určovaniu výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti pri porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania