Operačný program Vzdelávanie - Indikatívny harmonogram výziev v rámci opatrenia 2. 2 OP Vzdelávanie na rok 2010

  • Dátum: 7. 12. 2009
  • Operačný program Vzdelávanie

Ministerstvo školstva ako Riadiaci orgán pre Operačný program Vzdelávanie zverejnilo na svojej internetovej stránke www.minedu.sk dokument:

"Indikatívny harmonogram výziev v rámci opatrenia 2.2 Operačného programu Vzdelávanie na rok 2010" (SORO - MZ SR).

Dokument si môžete stiahnuť tu: http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=4751