Operačný program Vzdelávanie - Plánovaný harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2010

  • Dátum: 7. 12. 2009
  • Operačný program Vzdelávanie

Ministerstvo školstva ako Riadiaci orgán pre Operačný program Vzdelávanie zverejnilo na svojej internetovej stránke www.minedu.sk dokument:

"Plánovaný harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2010 Operačný program Vzdelávanie" pre dopytovo orientované projekty. (SORO - AŠFEÚ).

Dokument si môžete stiahnuť tu: http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=4751