Aktualizovaný programový manuál a Príručka pre žiadateľa pre Regionálny operačný program

  • Dátum: 13. 5. 2009
  • Sekcia Tlačové správy
  • Operačný program Regionálny operačný program

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program aktualizovalo Príručku pre žiadateľa a Programový manuál pre ROP.

Dokumenty môžete nájsť tu.