Aktuality

Filter aktualít
1 2 3 4 > >>

Súťaž – Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu 2015

Sekcia: Tlačové správy
Operačný program: Technická pomoc
Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor informovanosti a publicity, v spolupráci so Zastúpením Európskej Komisie v SR/ Representation of the European Commission in Slovakia vyhlasuje súťaž s názvom „Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu 2015.“ Súťaž je určená študentom stredných a vysokých škôl, a svojím obsahom je zameraná na už uskutočnenú pomoc z prostriedkov EÚ. Táto súťaž bude prebiehať od 1. februára do 31. mája 2015.
29. 5. 2015

Oznámenie k aktualizácii Informácie pre prijímateľov č. 7

Operačný program: Životné prostredie
28. 1. 2015
16. 1. 2015

Oznámenie k Informácii pre prijímateľov č. 7

Operačný program: Životné prostredie
15. 1. 2015

Aktuálny zoznam prijímateľov z OP ŽP k 31.12.2014

Operačný program: Životné prostredie
13. 1. 2015

Informácia o zámere vyhlásiť výzvy

Operačný program: Výskum a vývoj
13. 1. 2015
1 2 3 4 > >>