Aktuality

Filter aktualít
1 2 3 4 > >>

„Roadshow 2014“

Úrad vlády Slovenskej republiky organizuje v septembri a októbri 2014 roadshow po stredných a stredných odborných školách na Slovensku.
10. 10. 2014
17. 9. 2014

Cestovný ruch - nová výzva s kódom KaHR-31DM-1401

Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
16. 9. 2014

USMERNENIE č. 1 k výzve s kódom KaHR-21DM-1401

Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
16. 9. 2014

Programový manuál k OP KaHR, verzia 5.0.1

Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
12. 9. 2014

Prioritná os 3 – Cestovný ruch – zverejnená schéma de minimis

Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
10. 9. 2014

Aktuálny zoznam prijímateľov z OP ŽP k 31.08.2014

Operačný program: Životné prostredie
10. 9. 2014
10. 9. 2014
1 2 3 4 > >>