Aktuality

Filter aktualít
1 2 3 4 > >>

Súťaž – Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu 2015

Sekcia: Tlačové správy
Operačný program: Technická pomoc
Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor informovanosti a publicity, v spolupráci so Zastúpením Európskej Komisie v SR/ Representation of the European Commission in Slovakia vyhlasuje súťaž s názvom „Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu 2015.“ Súťaž je určená študentom stredných a vysokých škôl, a svojím obsahom je zameraná na už uskutočnenú pomoc z prostriedkov EÚ. Táto súťaž bude prebiehať od 1. februára do 31. mája 2015.
29. 5. 2015

Plánovaný harmonogram výziev na rok 2015

Operačný program: Výskum a vývoj
Aktualizovaná verzia IHV pre OP VaV na rok 2015, aktualizovaná 13.03.2015, ktorá nahrádza verziu z 03.03.2015.
18. 3. 2015
17. 3. 2015

Indikatívny harmonogram výziev na rok 2015 pre OPVaV

Operačný program: Výskum a vývoj
3. 3. 2015

Usmernenie poskytovateľa č. 12/2015

Operačný program: Životné prostredie
2. 3. 2015
1 2 3 4 > >>