Aké sú nástroje na realizáciu regionálnej politiky EÚ a čo je ich základným poslaním?

Na vyrovnávanie regionálnych rozdielov v rámci EÚ bol vytvorený systém finančných nástrojov. Nástrojmi realizácie regionálnej politiky sú fondy EÚ - štrukturálne fondy a Kohézny fond. Ich základným poslaním je vyrovnávať rozdiely medzi ekonomicky silnými a zaostávajúcimi regiónmi.