Čerpanie a Zoznamy

Stav implementacie za PO 2007-2013 podla VUC (iba regionalne projekty) – stav k 31. 12. 2016. Zdroj: ITMS II.

Vo vsetkych financnych polozkach je uvedeny zdroj EU+SR vratane PRO-RATA bez vlastneho zdroja (verejneho, sukromneho).

 Mon_tab_VUC-16-12.xls

Stav implementácie za PO 2007-2013 podľa VÚC (iba regionálne projekty) – stav k 30. 06. 2015. Zdroj: ITMS.

Vo všetkých finančných položkách je uvedený zdroj EÚ+SR vrátane PRO-RATA bez vlastneho zdroja (verejného, súkromného).

Mon_tab_VUC-16-06.xls

______________________________________________________________________________________________

Zoznam prijímateľov k 30.06.2016 a prehľad pomoci podľa VÚC k 03.07.2016 za PO 2007-2013; zdroj: ITMS.

zoznam-16_06_30.xls

______________________________________________________________________________________________

Zoznam prijímateľov k 30.05.2016 a prehľad pomoci podľa VÚC k 31.05.2016 za PO 2007-2013; zdroj: ITMS.

zoznam-16_05_31.xls

______________________________________________________________________________________________

 

 

Zoznam prijímateľov k 30.04.2016 a prehľad pomoci podľa VÚC k 01.05.2016 za PO 2007-2013; zdroj: ITMS

zoznam-16_04_30.xls

_______________________________________________________________________________________________

Stav implementácie za PO 2007-2013 podľa VÚC (iba regionálne projekty) – stav k 31. 03. 2015. Zdroj: ITMS.

Vo všetkých finančných položkách je uvedený zdroj EÚ+SR vrátane PRO-RATA bez vlastneho zdroja (verejného, súkromného)

Mon_tab_VUC-16-03.xls

_______________________________________________________________________________________________

Stav implementácie za PO 2007-2013 podľa VÚC (iba regionálne projekty) – stav k 31. 12. 2015. Zdroj: ITMS.

Vo všetkých finančných položkách je uvedený zdroj EÚ+SR vrátane PRO-RATA bez vlastneho zdroja (verejného, súkromného).

Mon_tab_VUC-15-12-oprava.xls_____________________________________________________________________________________________

 

Zoznam prijímateľov k 31.03.2016 a prehľad pomoci podľa VÚC k 31.03.2016 za PO 2007-2013; zdroj: ITMS 

zoznam-16_03_31.xls

_______________________________________________________________________________________________

Zoznam prijímateľov k 31.01.2016 a prehľad pomoci podľa VÚC k 29.02.2016 za PO 2007-2013; zdroj: ITMS 

zoznam-16_02_29.xls

_______________________________________________________________________________________________

 

Zoznam prijímateľov k 31.01.2016 a prehľad pomoci podľa VÚC k 07.02.2016 za PO 2007-2013; zdroj: ITMS

 

_____zoznam-16_01_31.xls__________________________________________________________________________________________

 

Zoznam prijímateľov k 31.12.2015 a prehľad pomoci podľa VÚC k 31.12.2015 za PO 2007-2013; zdroj: ITMS

zoznam-15_12_31.xls

_______________________________________________________________________________________________

 

 

 

Aktuálny stav implementácie a stav zverejnených výziev za operačné programy NSRR programového obdobia 2007 - 2013 k 31.12.2015

prehlad_vyziev_31_12_2015.xls

Mon_tab_15_12_31SK.xls

_______________________________________________________________________________________________

 

Aktuálny stav implementácie a stav zverejnených výziev za operačné programy NSRR programového obdobia 2007-2013 k 30.11.2015.

Mon_tab_15_11_30SK.xls

prehlad_vyziev_30_11_2015.xls
_______________________________________________________________________________________________

 

Zoznam prijímateľov k 30.11.2015 a prehľad pomoci podľa VÚC k 30.11.2015 za PO 2007-2013; zdroj: ITMS

zoznam-15_11_30.xls

  ___________________________________________________________________________________________

 

Stav implementácie a stav zverejnených výziev za operačné programy NSRR programového obdobia 2007-2013 k 31.10.2015.

 Poznámka:  - vo všetkých stĺpcoch obsahujúcich finančné položky, vrátane rozpočtu na opatrenie - stl.(1) je uvedený zdroj EU+SR vrátane verejných vlastných zdrojov (9020) bez súkromných zdrojov (9010) a od r. 2011 na základe stanoviska MF SR aj bez zdroja PRO-RATA.

Mon_tab_15_10_31SK.xls

prehlad_vyziev_31_10_2015.xls

 ___________________________________________________________________________________________

"Zoznam prijímateľov finančných prostriedkov z fondov EÚ v programovom období 2007-2013“ vo formáte csv súboru.

 

2007-2013_Zoznam_prijimatelov.xls (formát CSV)

 Struktura dat „csv“ súboru:

ICO, PRIJIMATEL, ITMS KRATKY_NAZOV, ZACIATOK, KONIEC, STAV_PROJEKTU, ZMLUVA_NEPODPISANA, KOD, PLANOVANA_SUMA_EUR_KK, CERPANIE_RO_EUR_KK, CERPANIE_EU_EUR_KK

Popis položiek:

ICO:

-          IČO prijímateľa pomoci zo štrukturálnych fondov v programovacom období 2007-2013

PRIJIMATEL:

-          Názov prijímateľa

KRATKY_NAZOV:

-          Skrátený názov projektu


ZACIATOK:

-          Začiatok realizácie projektu

 

KONIEC:

-          Koniec realizácie projektu

 

STAV_PROJEKTU

KOD

NAZOV

0

zazmluvnenie, zmluva neuzatvorena

1

Prebieha

2

Ukončený

3

mimoriadne ukončený

 

ZMLUVA_NEPODPISANA :

0 – ano

1 - nie

KOD:

        kod zdroja financovania -  nazov :

Názov

Kód

Európsky fond pre rybné hospodárstvo

11L1

Európsky fond pre rybné hospodárstvo – spolufinancovanie zo ŠR

11L2

Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ)

11S1

Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie zo ŠR

11S2

Európsky sociálny fond (prostriedky EÚ)

11T1

Európsky sociálny fond – spolufinancovanie zo ŠR

11T2

Kohézny fond (prostriedky EÚ)

11U1

Kohézny fond – spolufinancovanie zo ŠR

11U2

PRO RATA

11S3

Súkromný zdroj

9010

ŠR ČR

1CS2

Verejný VZ

9020

Vlastný zdroj ŠR

9021

VZ ČR Iné

9124

VZ ČR Kraj

9122

VZ ČR Obec/Mesto

9123

VZ ČR Súkromny

9110

VZ ČR Štát

9121

VZ ČR Verejný

9120

VZ Iné

9024

VZ Lokálny

9023

VZ Regionálny

9022

 

PLANOVANA_SUMA_EUR_KK = Zazmluvnena suma prepocitana konverznym kurzom

CERPANIE_RO_EUR_KK = vyplatena suma prijimatelovi zo strany riadiaceho organu prepocitana konverznym kurzom

CERPANIE_EU_EUR_KK = suma certifikovana EK prepocitana konverznym kurzom

 

Stav k 31.10.2015

 ___________________________________________________________________________________

 

 

Aktuálny stav implementácie za PO 2007-2013 podľa VÚC (iba regionálne projekty) – stav k 30. 09. 2015. Zdroj: ITMS.

Vo všetkých finančných položkách je uvedený zdroj EU+SR vrátane PRO-RATA bez vlastného zdroja (verejného, súkromného).

Mon_tab_VUC-15-09.xls

___________________________________________________________________________________

Aktuálny stav implementácie za PO 2007-2013 podľa VÚC (iba regionálne projekty) – stav k 30. 06. 2015. Zdroj: ITMS.


Vo všetkých finančných položkách je uvedený zdroj EU+SR vrátane PRO-RATA bez vlastného zdroja (verejného, súkromného).

Mon_tab_VUC-15-06.xls

 

__________________________________________________________________________________________

Zoznam prijímateľov k 31.10.2015 a prehľad pomoci podľa VÚC k 1.11.2015 za PO 2007-2013; zdroj: ITMS

zoznam-15_10_31.xls

 

__________________________________________________________________________________________

Aktuálny stav implementácie a stav zverejnených výziev za operačné programy NSRR programového obdobia 2007-2013 k 30.09.2015.

Mon_tab_15_9_30SK.xls

prehlad_vyziev_30_9_2015.xls

 Poznámka:  - vo všetkých stĺpcoch obsahujúcich finančné položky, vrátane rozpočtu na opatrenie - stl.(1) je uvedený zdroj EU+SR vrátane verejných vlastných zdrojov (9020) bez súkromných zdrojov (9010) a od r. 2011 na základe stanoviska MF SR aj bez zdroja PRO-RATA.

___________________________________________________________________________________

 

Zoznam prijímateľov k 30.09.2015 a prehľad pomoci podľa VÚC k 30.09.2015 za PO 2007-2013; zdroj: ITMS

zoznam-15_09_30.xls

___________________________________________________________________________________

Aktuálny stav implementácie a stav zverejnených výziev za operačné programy NSRR programového obdobia 2007-2013 k 31.08.2015.


Poznámka:  - vo všetkých stĺpcoch obsahujúcich finančné položky, vrátane rozpočtu na opatrenie - stl.(1) je uvedený zdroj EU+SR vrátane verejných vlastných zdrojov (9020) bez súkromných zdrojov (9010) a od r. 2011 na základe stanoviska MF SR aj bez zdroja PRO-RATA.

 

_Mon_tab_15_8_31SK.xls____

prehlad_vyziev_31_8_2015.xls_____

___________________________________________________________________________________

Zoznam prijímateľov k 31.08.2015 a prehľad pomoci podľa VÚC k 1.09.2015 za PO 2007-2013; zdroj: ITMS

zoznam-15_08_31.xls

_____________________________________________________________________________________________

Zoznam prijímateľov k 31.07.2015 a prehľad pomoci podľa VÚC k 31.07.2015 za PO 2007-2013; zdroj: ITMS

zoznam-15_07_31.xls

_____________________________________________________________________________________________

 

Aktuálny stav implementácie a stav zverejnených výziev za operačné programy NSRR programového obdobia 2007-2013 k 31.07.2015.

 Poznámka:  - vo všetkých stĺpcoch obsahujúcich finančné položky, vrátane rozpočtu na opatrenie - stl.(1) je uvedený zdroj EU+SR vrátane verejných vlastných zdrojov (9020) bez súkromných zdrojov (9010) a od r. 2011 na základe stanoviska MF SR aj bez zdroja PRO-RATA.

  Mon_tab_15_7_31SK.xls

 

 

prehlad_vyziev_31_7_2015.xls

_____________________________________________________________________________________________

 

 

Aktuálny stav implementácie a stav zverejnených výziev za operačné programy NSRR programového obdobia 2007-2013 k 30.06.2015.

 Poznámka:  - vo všetkých stĺpcoch obsahujúcich finančné položky, vrátane rozpočtu na opatrenie - stl.(1) je uvedený zdroj EU+SR vrátane verejných vlastných zdrojov (9020) bez súkromných zdrojov (9010) a od r. 2011 na základe stanoviska MF SR aj bez zdroja PRO-RATA.

 

Mon_tab_15_6_30SK.xls

prehlad_vyziev_30_6_2015.xls

 _____________________________________________________________________________________________

 

Zoznam prijímateľov k 30.06.2015 a prehľad pomoci podľa VÚC k 30.06.2015 za PO 2007-2013; zdroj: ITMS

zoznam-15_06_30.xls

 _____________________________________________________________________________________________

Aktuálny stav implementácie a stav zverejnených výziev za operačné programy NSRR programového obdobia 2007-2013 k 31.5.2015.

 Poznámka:  - vo všetkých stĺpcoch obsahujúcich finančné položky, vrátane rozpočtu na opatrenie - stl.(1) je uvedený zdroj EU+SR vrátane verejných vlastných zdrojov (9020) bez súkromných zdrojov (9010) a od r. 2011 na základe stanoviska MF SR aj bez zdroja PRO-RATA.

prehlad_vyziev_31_5_2015.xls

Mon_tab_15_5_31SK.xls

 _____________________________________________________________________________________________

 

 

Stav implementácie za PO 2007-2013 podľa VÚC (iba regionálne projekty) – stav k 31. 03. 2015. Zdroj: ITMS.

Mon_tab_VUC-15-03.xls

Vo všetkých finančných položkách je uvedený zdroj EU+SR vrátane PRO-RATA bez vlastného zdroja (verejného, súkromného).

 

_____________________________________________________________________________________________

 Zoznam prijímateľov k 31.05.2015 a prehľad pomoci podľa VÚC k 31.05.2015 za PO 2007-2013; zdroj: ITMS

zoznam-15_05_31.xls

_____________________________________________________________________________________________

Zoznam prijímateľov k 30.04.2015 a prehľad pomoci podľa VÚC k 30.04.2015 za PO 2007-2013; zdroj: ITMS

 

zoznam-15_04_30.xls

_____________________________________________________________________________________________

Aktuálny stav implementácie a stav zverejnených výziev za operačné programy NSRR programového obdobia 2007-2013 k 30.4.2015.

 Poznámka:  - vo všetkých stĺpcoch obsahujúcich finančné položky, vrátane rozpočtu na opatrenie - stl.(1) je uvedený zdroj EU+SR vrátane verejných vlastných zdrojov (9020) bez súkromných zdrojov (9010) a od r. 2011 na základe stanoviska MF SR aj bez zdroja PRO-RATA.

Mon_tab_15_4_30SK.xls

prehlad_vyziev_30_4_2015.xls

_____________________________________________________________________________________________

 

Aktuálny stav implementácie a stav zverejnených výziev za operačné programy NSRR programového obdobia 2007-2013 k 31.3.2015.

 Poznámka:  - vo všetkých stĺpcoch obsahujúcich finančné položky, vrátane rozpočtu na opatrenie - stl.(1) je uvedený zdroj EU+SR vrátane verejných vlastných zdrojov (9020) bez súkromných zdrojov (9010) a od r. 2011 na základe stanoviska MF SR aj bez zdroja PRO-RATA.

Mon_tab_15_3_31SK.xls

prehlad_vyziev_31_3_2015.xls

_____________________________________________________________________________________________

 

 

Zoznam prijímateľov k 31.03.2015 a prehľad pomoci podľa VÚC k 31.03.2015 za PO 2007-2013; zdroj: ITMS.

 

zoznam-15_03_31.xls

_____________________________________________________________________________________________

Aktuálny stav implementácie a stav zverejnených výziev za operačné programy NSRR programového obdobia 2007-2013 k 28.2.2015.


Poznámka:  - vo všetkých stĺpcoch obsahujúcich finančné položky, vrátane rozpočtu na opatrenie - stl.(1) je uvedený zdroj EU+SR vrátane verejných vlastných zdrojov (9020) bez súkromných zdrojov (9010) a od r. 2011 na základe stanoviska MF SR aj bez zdroja PRO-RATA.

Mon_tab_15_2_28SK.xls

prehlad_vyziev_28_2_2015.xls

 

_____________________________________________________________________________________________

 Zoznam prijímateľov k 28.02.2015 a prehľad pomoci podľa VÚC k 01.02.2015 za PO 2007-2013; zdroj: ITMS.

zoznam-15_02_28.xls

 _____________________________________________________________________________________________

Aktuálny stav implementácie a stav zverejnených výziev za operačné programy NSRR programového obdobia 2007-2013 k 31.1.2015.

 Poznámka:  - vo všetkých stĺpcoch obsahujúcich finančné položky, vrátane rozpočtu na opatrenie - stl.(1) je uvedený zdroj EU+SR vrátane verejných vlastných zdrojov (9020) bez súkromných zdrojov (9010) a od r. 2011 na základe stanoviska MF SR aj bez zdroja PRO-RATA.

Mon_tab_15_1_31SK.xls

prehlad_vyziev_31_1_2015.xls

 _____________________________________________________________________________________________

 

 

Zoznam prijímateľov k 31.01.2015 a prehľad pomoci podľa VÚC k 01.02.2015 za PO 2007-2013; zdroj: ITMS.

zoznam-15_01_31.xls_____________________________________________________________________________________________

 

Stav implementacie za PO 2007-2013 podľa VÚC (iba regionálne projekty) – stav k 31. 12. 2014. Zdroj: ITMS.

Vo všetkých finančných položkách je uvedený zdroj EU+SR vrátane PRO-RATA bez vlastného zdroja (verejného, súkromného).

 

Mon_tab_VUC-14-12_1.xls

_____________________________________________________________________________________________

Stav implementácie a stav zverejnených výziev za operačné programy NSRR programového obdobia 2007-2013 k 31.12.2014.

Poznámka:  - vo všetkých stĺpcoch obsahujúcich finančné položky, vrátane rozpočtu na opatrenie - stl.(1) je uvedený zdroj EU+SR vrátane verejných vlastných zdrojov (9020) bez súkromných zdrojov (9010) a od r. 2011 na základe stanoviska MF SR aj bez zdroja PRO-RATA.

prehlad_vyziev_31_12_2014.xls

Mon_tab_14_12_31SK.xls

 

_____________________________________________________________________________________________

Zoznam prijímateľov k 01.12.2014 a prehľad pomoci podľa VÚC k 31.12.2014 za PO 2007-2013; zdroj: ITMS

zoznam-14_12_31.xls

_____________________________________________________________________________________________

 

Aktuálny stav implementácie a stav zverejnených výziev za operačné programy NSRR programového obdobia 2007-2013 k 30.11.2014.

 Poznámka:  - vo všetkých stĺpcoch obsahujúcich finančné položky, vrátane rozpočtu na opatrenie - stl.(1) je uvedený zdroj EU+SR vrátane verejných vlastných zdrojov (9020) bez súkromných zdrojov (9010) a od r. 2011 na základe stanoviska MF SR aj bez zdroja PRO-RATA.

 

Mon_tab_14_11_30SK.xls

prehlad_vyziev_30_11_2014.xls

__________________________________________________________________________________

Zoznam prijímateľov finančných prostriedkov z fondov EÚ v programovom období 2007 - 2013 (formát CSV v rámci plnenia úlohy C4 uznesenia vlády SR č. 50 z 22. 12. 2012) -  stav k  Stav k 30.11.2013

2007-Zoznam_prijimatelov1.csv

__________________________________________________________________________________

Zoznam prijímateľov k 01.12.2014 a prehľad pomoci podľa VÚC k 30.11.2014 za PO 2007-2013; zdroj: ITMS

 

zoznam-14_12_01.xl

__________________________________________________________________________________

 

Aktuálny stav implementácie a stav zverejnených výziev za operačné programy NSRR programového obdobia 2007-2013 k 31.10.2014. 

Poznámka:  - vo všetkých stĺpcoch obsahujúcich finančné položky, vrátane rozpočtu na opatrenie - stl.(1) je uvedený zdroj EU+SR vrátane verejných vlastných zdrojov (9020) bez súkromných zdrojov (9010) a od r. 2011 na základe stanoviska MF SR aj bez zdroja PRO-RATA.

prehlad_vyziev_31_10_2014.xls

Mon_tab_14_10_31SK.xls

__________________________________________________________________________________

 

 

Zoznam prijímateľov k 31.10.2014 a prehľad pomoci podľa VÚC k 30.10.2014 za PO 2007-2013; zdroj: ITMS.

zoznam-14_10_31.xls

____________________________________________________________________________________________

 

Aktuálny stav implementácie a stav zverejnených výziev za operačné programy NSRR programového obdobia 2007-2013 k 30.9.2014.

Poznámka:  - vo všetkých stĺpcoch obsahujúcich finančné položky, vrátane rozpočtu na opatrenie - stl.(1) je uvedený zdroj EU+SR vrátane verejných vlastných zdrojov (9020) bez súkromných zdrojov (9010) a od r. 2011 na základe stanoviska MF SR aj bez zdroja PRO-RATA.

Mon_tab_14_9_30SK.xls

prehlad_vyziev_30_9_2014.xls

 ____________________________________________________________________________________________

 

 

Stav implementácie za PO 2007-2013 podľa VÚC (iba regionálne projekty) – stav k 30. 09. 2014. Zdroj: ITMS.

Vo všetkých finančných položkách je uvedený zdroj EU+SR vrátane PRO-RATA bez vlastného zdroja (verejného, súkromného).

Mon_tab_VUC-14-09.xls

 

____________________________________________________________________________________________

Zoznam prijímateľov k 30.09.2014 a prehľad pomoci podľa VÚC k 30.09.2014 za PO 2007-2013; zdroj: ITMS.

zoznam-14_09_30.xls

____________________________________________________________________________________________

Aktuálny stav implementácie a stav zverejnených výziev za operačné programy NSRR programového obdobia 2007-2013 k 31.8.2014.

 Poznámka:  - vo všetkých stĺpcoch obsahujúcich finančné položky, vrátane rozpočtu na opatrenie - stl.(1) je uvedený zdroj EU+SR vrátane verejných vlastných zdrojov (9020) bez súkromných zdrojov (9010) a od r. 2011 na základe stanoviska MF SR aj bez zdroja PRO-RATA.

 

Mon_tab_14_8_31SK.xls

Mon_tab_14_8_31SK.xls

____________________________________________________________________________________________

Zoznam prijímateľov k 01.09.2014 a prehľad pomoci podľa VÚC k 01.09.2014 za PO 2007-2013; zdroj: ITMS.

 zoznam-14_08_31.xls

 

____________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Aktuálny stav implementácie a stav zverejnených výziev za operačné programy NSRR programového obdobia 2007-2013 k 31.7.2014.

 Poznámka:  - vo všetkých stĺpcoch obsahujúcich finančné položky, vrátane rozpočtu na opatrenie - stl.(1) je uvedený zdroj EU+SR vrátane verejných vlastných zdrojov (9020) bez súkromných zdrojov (9010) a od r. 2011 na základe stanoviska MF SR aj bez zdroja PRO-RATA.

 prehlad_vyziev_31_7_2014.xls

Mon_tab_14_7_31SK.xls

____________________________________________________________________________________________

 

 

Zoznam prijímateľov k 31.07.2014 a prehľad pomoci podľa VÚC k 03.08.2014 za PO 2007-2013; zdroj: ITMS.

 zoznam-14_07_31.xls

____________________________________________________________________________________________

 

 

Aktuálny stav implementácie za PO 2007-2013 podla VÚC (iba regionálne projekty) – stav k 30. 06. 2014. Zdroj: ITMS.

Mon_tab_VUC-14-06.xls

Vo všetkých finančných položkách je uvedený zdroj EU+SR vrátane PRO-RATA bez vlastného zdroja (verejneho, sukromneho).

 

____________________________________________________________________________________________

Aktuálny stav implementácie a stav zverejnených výziev za operačné programy NSRR programového obdobia 2007-2013 k 30.6.2014.

 Poznámka:  - vo všetkých stĺpcoch obsahujúcich finančné položky, vrátane rozpočtu na opatrenie - stl.(1) je uvedený zdroj EU+SR vrátane verejných vlastných zdrojov (9020) bez súkromných zdrojov (9010) a od r. 2011 na základe stanoviska MF SR aj bez zdroja PRO-RATA.

Mon_tab_14_6_30SK.xls

prehlad_vyziev_30_6_2014[1].xls

 

____________________________________________________________________________________________

Zoznam prijímateľov k 30.06.2014 a prehľad pomoci podľa VÚC k 30.06.2014 za PO 2007-2013

zoznam-14_06_30.xls

____________________________________________________________________________________________

Stave implementovania OP NSRR z regionálneho aspektu v požadovanej štruktúre ku 30.06.2014

tab-9-10-17.xls

____________________________________________________________________________________________

 

Aktuálny stav implementácie a stav zverejnených výziev za operačné programy NSRR programového obdobia 2007-2013 k 31.5.2014

prehlad_vyziev_31_5_2014.xls

Mon_tab_14_5_31SK.xls

____________________________________________________________________________________________

Zoznam prijímateľov k 31.05.2014 a prehľad pomoci podľa VÚC k 01.06.2014 za PO 2007-2013.xls

____________________________________________________________________________________________

Aktuálny stav implementácie a stav zverejnených výziev za operačné programy NSRR programového obdobia 2007-2013 k 30.4.2014.

Mon_tab_14_4_30SK.xls

prehlad_vyziev_30_4_2014.xls

 Poznámka:  - vo všetkých stĺpcoch obsahujúcich finančné položky, vrátane rozpočtu na opatrenie - stl.(1) je uvedený zdroj EU+SR vrátane verejných vlastných zdrojov (9020) bez súkromných zdrojov (9010) a od r. 2011 na základe stanoviska MF SR aj bez zdroja PRO-RATA.

 

____________________________________________________________________________________________

Zoznam prijímateľov k 30.04.2014 a prehľad pomoci podľa VÚC k 30.04.2014 za PO 2007-2013

 

Stav k 30.04.2104

_____________________________________________________________________________________________

Aktuálny stav implementácie a stav zverejnených výziev za operačné programy NSRR programového obdobia 2007-2013 k 31.3.2014.

Mon_tab_14_3_31SK.xls

prehlad_vyziev_31_3_2014.xls

_____________________________________________________________________________________________

 

Stav implementácie za PO 2007-2013 podľa VÚC (iba regionálne projekty) – stav k 31. 03.xls

Stav k 31. 03. 2014

_____________________________________________________________________________________________

Zoznam prijímateľov k 01.04.2014 a prehľad pomoci podľa VÚC k 31.03.2014 za PO 2007-2013

zoznam-14_03_31.xls

_____________________________________________________________________________________________

Aktuálny stav implementácie a stav zverejnených výziev za operačné programy NSRR programového obdobia 2007-2013 k 28.2.2014.

 Poznámka:  - vo všetkých stĺpcoch obsahujúcich finančné položky, vrátane rozpočtu na opatrenie - stl.(1) je uvedený zdroj EU+SR vrátane verejných vlastných zdrojov (9020) bez súkromných zdrojov (9010) a od r. 2011 na základe stanoviska MF SR aj bez zdroja PRO-RATA.

prehlad_vyziev_28_2_2014.xls

Mon_tab_14_2_28SK.xls

Stav k 28. 02. 2014

_____________________________________________________________________________________________

Zoznam prijímateľov k 28.02.2014 a prehľad pomoci podľa VÚC k 02.03.2014 za PO 2007-2013.xls

Stav k 02. 03. 2014

_____________________________________________________________________________________________

Aktuálny stav implementácie a stav zverejnených výziev za operačné programy NSRR programového obdobia 2007-2013 k 31.1.2014.

 Poznámka:  - vo všetkých stĺpcoch obsahujúcich finančné položky, vrátane rozpočtu na opatrenie - stl.(1) je uvedený zdroj EU+SR vrátane verejných vlastných zdrojov (9020) bez súkromných zdrojov (9010) a od r. 2011 na základe stanoviska MF SR aj bez zdroja PRO-RATA.

prehlad_vyziev_31_1_2014.xls 

Mon_tab_14_1_31SK.xls

 

Stav k 31. 1. 2014

_____________________________________________________________________________________________

 

Zoznam prijímateľov k 31.01.2014 a prehľad pomoci podľa VÚC k 02.02.2014 zoznam-14_01_31.xls

 Stav implementácie regionálnych projektov ŠF podľa OP, priorít a opatrení pre PO 2007-2013 k 31.12.2013.xls

Aktuálny stav implementácie k 31.12.2013

Aktuálny stav zverejnených výziev za operačné programy NSRR programového obdobia 2007-2013 k 31.12.2013prehlad_vyziev_31_12_2013.xls

 

Mon_tab_VUC-13-12[1].xls

Stav k 31. 12. 2013

______________________________________________________________________________________________

Prehľad vyhlásených výziev

Stav k 30. 11. 2013


 

Stav implementácie ŠF podľa OP, priorít a opatrení pre PO 2007-2013

Stav k 30. 11. 2013
Zdroj: ITMS


 

Stav implementácie regionálnych projektov ŠF podľa VÚC a OP, priorít a opatrení pre PO 2007-2013

Stav k 30. 09. 2013
Zdroj: ITMS / aktualizácia: štvrťročne


 

Zoznam prijímatelov financných prostriedkov z fondov EÚ v programovom období 2007 - 2013

Stav k 30. 11. 2013
Zdroj: ITMS

 


 

Zoznam prijímateľov finančných prostriedkov z fondov EÚ v programovom období 2007 - 2013

(formát CSV v rámci plnenia úlohy C4 uznesenia vlády SR č. 50 z 22. 12. 2012)

Stav k 30. 11. 2013