Aktuálne výzvy

Filtračný formulár
<< < 4 5 6 7 8 9 > >>

Podpora zlepšenia kvality vysokých škôl

Operačný program: Vzdelávanie
27. 7. 2012
25. 6. 2012
25. 6. 2012

Rozvoj školy autoevalváciou

Operačný program: Vzdelávanie
9. 3. 2012

Podpora účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách, obchodných misiách

Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
24. 2. 2012
20. 2. 2012

Informatizácia spoločnosti

Operačný program: Bratislavský kraj
25. 1. 2012

Regionálna a mestská hromadná doprava

Operačný program: Bratislavský kraj
25. 1. 2012

Regenerácia sídiel

Operačný program: Bratislavský kraj
25. 1. 2012

Vedomostná ekonomika

Operačný program: Bratislavský kraj
20. 1. 2012
23. 12. 2011
<< < 4 5 6 7 8 9 > >>