Aktualizácia Harmonogramu výziev jednotlivých OP NSRR na rok 2014

Platnosť výzvy: od 10. 11. 2014 do 10. 11. 2014

Aktualizácia Harmonogramu výziev jednotlivých OP NSRR na rok 2014

harmonogram vyziev NSRR_2014_aktualizacia_1.xlsx