Programový manuál pre Operačný program Bratislavský kraj, verzia 7, platný k 24.03.2010

  • Dátum: 26. 3. 2010
  • Operačný program Bratislavský kraj

Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj uverejňuje aktualizovaný dokument Programový manuál pre Operačný program Bratislavský kraj, verzia 7, platný k 24.03.2010.

Aktualizovaná verzia programového manuálu je zverejnená na informačnom portáli www.opbk.sk v sekcii Dokumenty/Programová úroveň/Programový manuál.

Viac informácií nájdete tu: http://www.opbk.sk/aktuality/&id=116.