Oznam o aktualizácii Príručky pre žiadateľa/prijímateľa v rámci OPBK - súkromný sektor

  • Dátum: 26. 3. 2010
  • Operačný program Bratislavský kraj

Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj uverejňuje aktualizovaný dokument Príručka pre žiadateľa/prijímateľa v rámci Operačného programu Bratislavský kraj - súkromný sektor, verzia 5, platná k 24.03.2010.

Aktualizovaná verzia príručky je zverejnená na informačnom portáli www.opbk.sk v sekcii Dokumenty/Programová úroveň/Príručka pre žiadateľa.

Viac informácií nájdete tu: http://www.opbk.sk/aktuality/&id=115.