Usmernenie č. 2/2009 k predkladaniu prílohy č. 4 v Zozname povinných príloh k žiadosti o NFP, k výzvam č. OPBK/2009/1.1/03 a č. OPBK/2009/1.2/03

  • Dátum: 19. 5. 2009
  • Sekcia Tlačové správy
  • Operačný program Bratislavský kraj

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj oznamuje žiadateľom o NFP z verejnej správy, že dňa 15. mája 2009 vydal Usmernenie č. 2/2009 k predkladaniu prílohy
č. 4 v Zozname povinných príloh k žiadosti o NFP, k výzvam č. OPBK/2009/1.1/03 a č. OPBK/2009/1.2/03.

Usmernenie môžete nájsť tu.