Aktuality

Filter aktualít
1 2 3 4 > >>

Politika súdržnosti v praxi: kľúčové prínosy investícií EÚ v rokoch 2007 – 2013

Európska komisia uverejnila osobitne pre každý členský štát výsledky nezávislého hodnotenia investícií, ktoré EÚ realizovala v období rokov 2007 – 2013.
10. 10. 2016

Využitie peňazí EÚ v období 2007 - 2013 vzrástlo na 97 %

Čerpanie finančných prostriedkov Európskej únie v programovom období 2007 až 2013 v štrnástich operačných programoch dosiahlo k 30. júnu 11,257 mld. eur z celkového záväzku takmer 11,618 mld. eur.
13. 7. 2016

Informácia o čerpaní EÚ fondov k 30.04.2016

Z celkového záväzku 2007 - 2013 v rámci všetkých 14 operačných programov programového obdobia 2007 - 2013 Slovenská republika vyčerpala k 30.04.2016 prostriedky vo výške 10 944,81 mil. EUR, čo predstavuje čerpanie na úrovni 94,21%. K 31.12.2015 sa skončilo oprávnené obdobie pre realizáciu výdavkov programového obdobia 2007 - 2013 a v r. 2016 pokračuje proces spracovávania týchto výdavkov na národnej úrovni, ako aj voči EK. Pre vyčerpanie zostávajúcej alokácie programového obdobia 2007 - 2013 je potrebné na Ministerstvo financií SR predložiť oprávnené výdavky v minimálnej sume 672,86 mil. EUR. Finálna úroveň čerpania bude známa po uzatvorení programového obdobia 2007 - 2013 na základe záverečnej dokumentácie, ktorá bude predložená Európskej komisii v marci 2017
26. 5. 2016
10. 3. 2016

Aktualizácia webového sídla www.opzp.sk

Operačný program: Životné prostredie
9. 2. 2016
1 2 3 4 > >>