Aktualizovaná Príručka pre prijímateľa NFP pre OP Výskum a vývoj

  • Dátum: 16. 4. 2009
  • Sekcia Tlačové správy
  • Operačný program Výskum a vývoj

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj aktualizovalo príručku pre prijímateľa NFP, verzia 2.0 zo dňa 15.04.2009.

Dokument možete nájst tu.