Sútaž: "Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu"

  • Dátum: 3. 10. 2011
  • Sekcia Tlačové správy

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcia koordinácie fondov EÚ, v spolupráci so Zastúpením Európskej Komisie v SR / Representation of the European Commission in Slovakia, vyhlasuje súťaž s názvom „Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu“. Súťaž je určená študentom stredných a vysokých škôl, a svojím obsahom je zameraná na už uskutočnenú pomoc z prostriedkov EÚ. Táto súťaž bude prebiehať od 3. októbra do 30. októbra 2011.

Súťaž je rozdelená do dvoch kategórií a to kategória ESEJ a kategória VIDEO SPOT.

 

Kategória ESEJ

Súťaže sa môžu zúčastniť všetci študenti stredných škôl zo Slovenskej republiky. Táto kategória súťaže je založená na individuálnom textovom spracovaní formou eseje s cieľom zviditeľnenia finančnej pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ v regiónoch.

Počet prihlásených prác od jedného autora  je limitovaný na jednu originálnu esej a počet prác za školu je limitovaný  jednou esejou.

Ocenenia:

1. Miesto : Tablet PC
2. Miesto : 2 dňový pobyt v Bruseli (2 noci, v prípade, že účastník nemá 18 rokov aj sprievod zákonného zástupcu alebo dospelého zástupcu školy)
3. Miesto : Kvalitný Smartfón

Rozsah zasielaných prác:

Jedna esej by mala byť v maximálnom rozsahu 5 strán formátu A 4 a napísaná čitateľne v PC. Viac informácií je uvedených v štatúte súťaže.

 

Práce spolu s prihlasovacím formulárom môžu školy posielať do 30. októbra 2011 na poštovú adresu:

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

sekcia koordinácie fondov EÚ
oddelenie informovanosti a publicity
Nám. Slobody 6
P. O. BOX 100
810 05 Bratislava 15.
 

Obálku je potrebné označiť heslom: Neotvárať - Súťaž – Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu - Kategória ESEJ.

 
 

Kategória VIDEO SPOT

Súťaže sa môžu zúčastniť študenti všetkých vysokých škôl zo Slovenskej republiky. Táto kategória súťaže je zameraná na individuálnom audiovizuálnom spracovaní  a originálnom  zviditeľnení finančnej pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ v regiónoch.

Počet prihlásených prác od jedného autora  je limitovaný na jeden originálny audiovizuálny spot alebo sériu spotov s jednotnou témou.

Ocenenia:

1. Miesto : Kvalitná HD kamera
2. Miesto : 2 dňový pobyt v Bruseli ( 2 noci, v prípade, že účastník nemá 18 rokov aj sprievod zákonného zástupcu alebo dospelého zástupcu školy)
3. Miesto : Kvalitný Smartfón

 

Rozsah zasielaných prác: maximálne 60 sekúnd, alebo séria troch spotov.

Povolené formáty :
 
Mini – DVDVCam - BetaCam

Okrem toho bude nevyhnutné zaslať 2 kópie Master vo formáte DVD. Zároveň organizátor vyžaduje, aby k videu bola priložená verzia reklamného videa pre internet, ktorá môže byť realizovaná v jednom z nasledujúcich formátov: Macromedia Flash, Real Video, Windows Media Video , AVI a DIVX.

 

Viac informácií je uvedených v štatúte súťaže.

Príspevky spolu s prihlasovacím formulárom môžu  študenti vysokých škôl posielať do 30. októbra 2011 na poštovú adresu:

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

sekcia koordinácie fondov EÚ
oddelenie informovanosti a publicity
Nám. Slobody 6
P. O. BOX 100
810 05 Bratislava 15
 

Obálku je potrebné označiť heslom: Neotvárať - Súťaž – Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu - Kategória VIDEO SPOT

Výsledky súťaže budú zverejnené na internetovej stránke http://www.nsrr.sk/ najneskôr
8. decembra 2011.

 

Súťaž: Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu

Štatút súťaže: Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu

Prihlasovací formulár - Stredné školy

Prihlasovací formulár - Vysoké školy