Aktualizácia Časového harmonogramu výziev na rok 2011 pre OP ZaSI

  • Dátum: 13. 6. 2011
  • Sekcia Tlačové správy
  • Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia zverejnilo na svojej stránke aktualizovaný Časový harmonogram výziev na rok 2011 pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia - aktualizácia č. 1/2011.

Aktualizovaný harmonogram môžete nájsť tu.