Európska kohézna politika na slovensku

  • Dátum: 30. 12. 2010
  • Sekcia Tlačové správy

Generálne riaditeľstvo pre regionálnu politiku (DG Regio) vydalo informačnú brožúru "Európska kohézna politika na Slovensku". V prípade záujmu ju môžete nájsť tu.