Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 4.13