Regionálna konferencia Banská Bystrica 4.12. (36/36)