Regionálna konferencia Banská Bystrica 4.12. (20/36)