Regionálna konferencia Banská Bystrica 4.12. (18/36)