Regionálna konferencia Banská Bystrica 4.12. (1/36)