Regionálna konferencia Banská Bystrica 4.12. (10/36)