Regionálna konferencia Banská Bystrica 4.12. (9/36)