Regionálna konferencia Banská Bystrica 4.12. (8/36)