Regionálna konferencia Banská Bystrica 4.12. (7/36)