Regionálna konferencia Banská Bystrica 4.12. (6/36)