Regionálna konferencia Banská Bystrica 4.12. (5/36)