Regionálna konferencia Banská Bystrica 4.12. (35/36)