Regionálna konferencia Banská Bystrica 4.12. (34/36)