Regionálna konferencia Banská Bystrica 4.12. (33/36)