Regionálna konferencia Banská Bystrica 4.12. (32/36)