Regionálna konferencia Banská Bystrica 4.12. (31/36)