Regionálna konferencia Banská Bystrica 4.12. (4/36)