Regionálna konferencia Banská Bystrica 4.12. (30/36)