Regionálna konferencia Banská Bystrica 4.12. (29/36)