Regionálna konferencia Banská Bystrica 4.12. (28/36)