Regionálna konferencia Banská Bystrica 4.12. (27/36)