Regionálna konferencia Banská Bystrica 4.12. (26/36)