Regionálna konferencia Banská Bystrica 4.12. (25/36)