Regionálna konferencia Banská Bystrica 4.12. (24/36)