Regionálna konferencia Banská Bystrica 4.12. (23/36)